پیارم

جمعه, 14 آبان 1395 ساعت 22:11

پیارم
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن (حاجی آباد) اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺣﺴﻦآﺑﺎد ﮐﺎزرون، اﻃﺮاف داراب، ﮐﺮﻣﺎن، و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس نیز ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯿﻮه آن ﮐﻢ اﺳﺖ از ارﻗﺎم ﺧﺸﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد. این نوع خرما از جمله گونه های نسبتا دیررس بوده، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﻮه آن ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺻﺎدرات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ. خرمای پیارم سرشار از مواد قندی، پروتئینی و سایر مواد معدنی بوده و از ارزش غذایی بالایی برخوردار است.

 

 

Payarom توضیحات
رنگ میوه قهوه ای تیره
شکل میوه بلند و کشیده (با ظاهر چروکیده)
بافت میوه خشک
مرحله مصرف خرما
شرایط نگهداری در مکان خشک و خنک (0C > T > 10C)
زمان برداشت مهر ماه
مکان برداشت عمده استان هرمزگان(شهرستان حاجی آباد)

 

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

نکته

اطلاعاتی که در مورد ارقام مختلف خرما اشاره شده، در موارد (رنگ میوه، بافت میوه، مراحل مصرف و مکان برداشت) ترجیحا مختصر و کلی بیان شده و عمدتا صادق است، به این معنی که ممکن است استثناها و یا اضافاتی داشته باشد؛ در مورد (شرایط نگهداری)، ترجیحا بهترین شرایط نگهداری با این فرض که گونه خرما به حداکثر عمر مفید خود پس از برداشت برسد و به جهت محقق شدن طولانی ترین زمان ماندگاری خرما ذکر شده. مثلا در شرایط دمایی و رطوبتی بالاتر، شاید خرما تا حد مطلوب چند هفته سلامت خود را حفظ کند، اما سعی کردیم بهینه ترین شرایط دمایی و رطوبتی را برای حفظ سلامت طولانی مدت خرما بیان کنیم. در مورد (زمان برداشت) نیز، به ماه هایی که برداشت بیشتر انجام می شود اشاره شده و ممکن است گونه خرمایی که در چند استان کشت میشود در زمان های متفاوتی با اختلاف چند هفته برداشت شود.