به خرمای خادم خوش‌آمدید
مشاهده انواع خرما
اطلاعات کامل درباره خرما
درباره خرمای خادم

خرمای ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ

قیمت هر کیلو: تومان

این رقم بیشتر در جم (استان بوشهر)، حاجی­آباد (استان هرمزگان)، ﺑﻬﺒﻬﺎن (اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) و ﻓﺴﺎ (اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس) کشت می­شود. ﺧﺮﻣﺎی ﺧﺎﺻﻮﺋﯽ رﻗﻤﯽ ﻣﺮﻏﻮب اﺳﺖ و ﻣﯿﻮه­ای ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ دارد. از نظر اﻧﺪازه جزء کوچکترین گونه­های خرمای کشور محسوب می­شود. در ﻓﺴﺎ و ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﻻیی دارد.

ﺧﺎﺻﻮﺋﯽتوضیحات
رنگ میوهقهوه­ای روشن(عمدتا)، طلایی و قهوه­ای تیره
شکل میوهکروی (گرد) و کوچک
بافت میوهنرم
مرحله مصرفخارک و رطب(کم)، خرما (عمده مصرف)
شرایط نگهداریدر مکان خشک و خنک (10°C<T<20°C)
زمان برداشتمهرماه
مکان برداشتعمدتا استان­های بوشهر و هرمزگان

ممکن است به دیدن این موارد هم علاقه داشته باشید

خرمای گنتار
خرمای گنتار
خرمای برحی
خرمای برحی
خرمای ربی
خرمای ربی
خرمای پیارم
خرمای پیارم